KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

"Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat odwołujący wszystkie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia we wszystkich dziedzinach (PESoz), które miały się odbyć od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca w sesji wiosennej 2020 r. Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega czas trwania wiosennej sesji egzaminacyjne 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r."

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprasza do udziału w pierwszych w Polsce badaniach warunków zatrudnienia i satysfakcji z pracy psychologów. Adresatami ankiety są psychologowie pracujący w zawodzie psychologa i świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia (również nieodpłatnych) i we wszystkich specjalnościach psychologii. Do wypełnienia kwestionariusza on-line zapraszamy również osoby przebywające na urlopach, ale pozostające w stosunku pracy. Badanie kierowane jest przede wszystkim do psychologów pracujących w placówkach finansowanych z budżetu państwa i organizacji pozarządowych, ale serdecznie zapraszamy do wypełnienia również osoby pracujące w firmach prywatnych. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych Państwu przedstawicieli zawodu.

Czerwiec tego roku był dla Pana Rzecznika Praw Pacjenta "Miesiącem dla psychologów". Pracownicy biura Rzecznika odwiedzali szpitale i oddziały psychiatryczne, konsultując m.in. warunki pracy psychologów i poszanowanie praw pacjentów. Publikujemy wystąpienie podsumowujące wspomniane prace, które Pan Rzecznik kieruje do dyrektorów placówek leczniczych. Dokument można zobaczyć tutaj.

 

Szanowni Państwo,
21 stycznia 2019 roku OZZP będzie na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczącym zarobków w ochronie zdrowia. W związku z tym stworzyliśmy krótką, anonimową ankietę dotyczącą zarobków psychologów w ochronie zdrowia. Zachęcamy do jej wypełnienia. Prosimy o przesyłanie powyższego linku do wszystkich znajomych psychologów pracujących w tej branży, by mogli wziąć udział w badaniu. Mamy nadzieję, że dzięki wynikom ankiety będziemy mogli zebrać szacunkowe dane na temat zarobków psychologów w ochronie zdrowia i przedstawić je w MZ.

Szanowni Państwo.

Na dzień dzisiejszy nie istnieją Izby Psychologów, o których mowa w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.), ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy).

Koleżanki i Koledzy Psycholodzy!!!

Zapraszamy wszystkich psychologów do wspólnego złożenia listu otwartego w sprawie "nieczynnej" ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na ręce Pani Minister Elżbiety Rafalskiej.

Akcja odbędzie się w sobotę 22 września od 10.30 do 11.30.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji treść projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który powstał w latach 2010-2015 wraz z listem Pani Przewodniczącej PTP Małgorzaty Toeplitz - Winiewskiej dotyczącym załączonego projektu. OZZP planuje modyfikacje tego projektu, a być może naprawdę istotne zmiany. Przedstawiony projekt jest sprzed paru lat. Chcemy ponowić konsultacje i zgodnie z aktualnymi potrzebami wszystkich psychologów stworzyć projekt ustawy nowoczesnej, takiej regulacji prawnej, która będzie nam służyć przez następne lata i będzie na miarę XXI wieku. Czekamy na Państwa merytoryczne uwagi dotyczące tego ważnego dla całego środowiska aktu prawnego. Proszę przesyłać je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z niejednoznaczną interpretacją pracodawców Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 w odniesieniu do psychologów, pracujących w ochronie zdrowia oraz z powodu braku odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo z dn. 24.10.2017 r. OZZP zbiera informacje o sytuacji wynagradzania psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, reprezentowali związek na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dotyczy: pisma z 24 października 2017 r. do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

©2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art