KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Komunikat.

Najistotniejszą dla środowiska psychologów zmianą w ustawie, która miałaby być przedmiotem nowelizacji, jest wymienienie wśród grup zawodowych, których dotyczy ustawa, także psychologa.

Psycholog został wymieniony w trzech rubrykach, zgodnie z kwalifikacjami, jakie posiada, i odpowiednio do tych kwalifikacji zostały przypisane współczynniki pracy.

Za podstawię podziału psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia wg uzyskanych kwalifikacji przyjęto - uwzględniając stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - kształcenie specjalizacyjne.

Zgodnie z tym kryterium gradacja współczynników jest następująca:

psycholog kliniczny posiadający specjalizację drugiego stopnia lub specjalizację – 1,55

psycholog kliniczny posiadający specjalizację pierwszego stopnia -1,50

psychologii bez specjalizacji – 1,30.

Porozumienie Zawodów Medycznych postuluje także:

  • zmianę kwoty bazowej lub zmianę dynamiki wzrostu wynagrodzeń w wypadku utrzymania kwoty bazowej 3900 zł.

W drugim przypadku od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 30% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym w ustawie a wynagrodzeniem danego pracownika; od 1 lipca 2019 r. odpowiednio o kolejne 30%; od 1 lipca 2010 r. odpowiednio o 10% i od 1 lipca 2021 r. o następne 10%.

  • określenie przez ustawodawcę źródła finansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie środków na wynagrodzenia z ogólnej puli ryczałtu lub kontraktu;
  • ustalenie terminu wydania zarządzenia przez pracodawcę;
  • objęcie ustawą wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • zmianę tytułu tabeli na „Grupy zawodowe według kwalifikacji” zamiast „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć