KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

O nas

OZZP powstał z myślą o zjednoczeniu środowiska psychologów w Polsce. 
Jako związek zawodowy pragniemy reprezentować interesy wszystkich psychologów. W swoje szeregi przyjmujemy psychologów z całego kraju, bez względu na to w jakiej branży pracują.

Naszym celem jest obrona praw pracowniczych, walka o godność i prestiż zawodu psychologa, a także stworzenie takich przepisów prawa, w których psycholog będzie uregulowanym zawodem zaufania publicznego. Istniejąca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów jest wadliwa, nie funkcjonuje w praktyce i musi być zastąpiona nową. Zawód psychologa nadal nie jest uregulowany prawnie. 

Pragniemy sprawić, aby uregulowania ustawowe były korzystne dla psychologów i w konsekwencji skutkowały poprawą ich sytuacji zawodowej oraz stworzeniem stałego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń.

OZZP jest pierwszą tego typu organizacją, nigdy wcześniej nie było związku zawodowego psychologów o zasięgu ogólnokrajowym. Idea powstania OZZP zrodziła się wśród psychologów z całej Polski zrzeszonych w lokalnych związkach zawodowych. Większość tych organizacji powstała na przestrzeni minionych lat w w zakładach ochrony zdrowia, przeważnie były to duże szpitale.

We wrześniu ubiegłego roku psycholodzy z aktywnych związków zawodowych nawiązali kontakt z Porozumieniem Zawodów Medycznych. W dniu 24.09.2016 roku część tych osób brała udział w manifestacji PZM w Warszawie m.in byli to: Sławomir Makowski, Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Anczurowski, Katarzyna Szafranko, Katarzyna Krasuska. Następnie w dniu 27.09.2016 Sławomir Makowski wziął udział w spotkaniu uzgodnieniowym PZM oraz spotkaniu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. W dniu 03.10.2016 odbyło się kolejne spotkanie PZM z udziałem psychologów dotyczące ustalania współczynników wynagrodzenia dla grup zawodowych, które miały znajdować się w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut OZZP

©2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art