KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Najistotniejsze fakty związane z Ustawą to jej uchwalenie 8 czerwca 2001 roku oraz wejście w życie 1 stycznia 2006 roku. W 2013 roku w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w Treści Ustawy w Ministerstwie Pracy i Polityki społecznej podjęto decyzje o stworzeniu nowej regulacji zawodu psychologa. W tym samym roku w tej sprawie przeprowadzone zostały droga elektroniczną konsultacje społeczne (w środowisku psychologów i studentów psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi), których efektem było powstanie 17.02.2014 roku tzw. Białej Księgi

We wrześniu 2015 roku powstał Projekt założeń do nowej Ustawy na bazie prowadzonych w MPiPS, wspólnie z przedstawicielami środowiska psychologów, prac. W październiku 2015 PTP zgłosiło jeszcze uwagi do Założeń do Ustawy. Wprowadzenie nowej regulacji zawodu psychologa, spowoduje konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku.

W styczniu 2016 Ministerstwo wstrzymało prace nad nowa regulacją zawodu psychologa. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo do dziś dnia analizuje dotychczas wykonane prace oraz porównuje z zaleceniami Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu Zawodów Regulowanych.

Więcej informacji o pracach nad Ustawą o zawodzie psychologa można znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dokumenty do pobrania

Ustawa o zawodzie psychologa - 08.06.2001
Biała księga - 17.02.2014
Projekt założeń do nowej Ustawy - 09.2015
Uwagi do Założeń do Ustawy - 10.2015
Opinia prawna na temat zawodu psychologa jako zawodu medycznego

Kalendarium działań OZZP związanych z ustawą o zawodzie psychologa

 • 30.05.2017 – spotkanie w sprawie współpracy z PTP. W spotkaniu udział wzięli – Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Ksenia Sławińska, Wojciech Anczurowski.
 • 28.06.2017 – zebranie Zarządu Głównego PTP, na którym wiceprzewodniczący OZZP Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu Związku.
 • 30.06.2017 – przez cały okres czerwca trwały działania, mające na celu podjęcie współpracy OZZP kancelarią prawną.
 • 24.09.2017 – podczas Kongresu PTP powstaje pomysł Forum Psychologów, mającego współpracować na rzecz regulacji prawnej zawodu i lobbingu politycznego.
 • 10.10.2017 – spotkanie przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A. Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP: Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 18.10.2017 – nadal – trwają liczne spotkania z posłami.
 • 14.01.2018 – akt erekcyjny Forum Porozumienia Psychologów.
 • 17.03.2018 – uchwałą Zarządu Krajowego powołana zostaje grupa robocza ds. analizy aktów prawnych i lobbingu.
 • 11.04.2018 – udział OZZP, PTP i konsultanta ds. psychologii klinicznej woj. mazowieckiego w Parlamentarnym Zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
 • 15.06.2018 – pozyskanie poparcia OPZZ w działaniach OZZP na rzecz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 15.06.2018 – pisma do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o poparcie dzialań OZZP skierowanych na prace nad ustawą o zawodzie psychologa.
©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art