KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.

Do zapoznania się tutaj.