KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Kto może zostać członkiem OZZP

OZZP jest związkiem zawodowym, powstał z myślą o zjednoczeniu środowiska psychologów w Polsce i skutecznego walczenia o jego interesy. Pragniemy reprezentować interesy psychologów wszystkich specjalności. W swoje szeregi przyjmujemy psychologów z całego kraju, bez względu na to, w jakiej branży pracują.

Członkiem związku może zostać psycholog (zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku, osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia) zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej (czyli również na umowie cywilno-prawnej i pracujący w ramach własnej działalności/ kontraktu).Przyjmujemy także psychologów aktualnie nie pracujących (osoby, które przeszły na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostające bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, wolontariusz, stażysta, inna osoba, która świadczy pracę bez wynagrodzenia).

Zapraszamy zatem do współpracy i przynależności do naszej organizacji wszystkich psychologów. Zarówno tych, którzy chcą skorzystać z ochrony związkowej, indywidualnego wsparcia, aby nie pozostać samotnym w sytuacji konfliktu z pracodawcą, jak również tych, którzy chcą po prostu dołączyć do organizacji, która realnie i skutecznie podejmuje działania na rzecz środowiska psychologów. Zapraszamy również, te osoby, które chcą same takie działania podjąć, realizować własne inicjatywy i poznać ludzi podobnie zaangażowanych.