KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

W spotkaniu z doradcą Ministra Zdrowia Radosławem Sierpińskim udział wzięły Katarzyna Sarnicka wiceprzewodnicząca ZK OZZP oraz Aleksandra Bednarska sekretarz ZK OZZP. Na spotkaniu złożono pismo do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, dotyczące najistotniejszych problemów psychologów zatrudnionych w ochronie zdrowia.

Odbyło się owocne zebranie Zarządu Krajowego i reprezentantów Oddziałów Terenowych. Dyskutowano problemy zgłaszane przez lokalne struktury oraz kwestie istotne dla całego związku i środowiska psychologów.

Pod hasłem: System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – wizja nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu. Na konferencji, która odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, w imieniu OZZP wystąpiła Ludwika Gawryś - przewodnicząca Oddziału Terenowego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Materiały ukazujące kondycję polskiego systemu ochrony zdrowia oraz propozycje rozwiązań dostępne są tutaj.

Podczas którego omawiano bieżące, najistotniejsze dla związku sprawy oraz podjęto uchwały o przyjęciu nowopowstałych Oddziałów Terenowych w struktury OZZP.

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art