KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Przesłanie oficjalnego pisma do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z informacją o powstaniu OZZP i o gotowości do aktywnego udziału przy tworzeniu aktów prawnych dot. naszej grupy zawodowej

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art