KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Oficjalne stanowiska

Stanowisko OZZP w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Polsce

Łódź, 21 maja 2018 r.

ZK/10/2018       

                                                                                                                                                Pani

                                                                                                                                             Elżbieta Rafalska

                                                                                                                                             Minister Rodziny,

                                                                                                                                             Pracy i Polityki Społecznej

 

STANOWISKO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

W SPRAWIE SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W POLSCE

W związku z trwającym protestem opiekunów osób niepełnosprawnych OZZP pragnie przedstawić swoje stanowisko w powyższej sprawie. 

Jesteśmy przekonani, że protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów podjęty został w reakcji na narastające od lat problemy tej grupy społecznej. Jednym z powodów coraz mocniej artykułowanego niezadowolenia jest brak rozwiązań systemowych - zintegrowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Całościowe wsparcie powinno, w naszym przekonaniu, obejmować oświatę, szeroko rozumianą pomoc społeczną, instytucje rynku pracy, orzecznictwo, opiekę zdrowotną oraz wspierać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów na każdym etapie ich rozwoju - od życia prenatalnego do momentu śmierci. 

Chcemy podkreślić, że wsparcie psychologiczne konieczne jest już od najwcześniejszych faz życia, gdy w okresie prenatalnym rodzice dowiadują się, że ich dziecko urodzi się niepełnosprawne, poprzez kolejne etapy życia osoby niepełnosprawnej, jej dzieciństwo, okres dojrzewania, dorosłość, aż do momentu jej, często przedwczesnej, śmierci, z którą rodzina czy opiekunowie muszą sobie poradzić.

Ważna jest: realna dostępność wszelakiego wsparcia w systemie, bezpłatna oferta usług edukacyjnych, medycznych i rehabilitacyjnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego i wsparcia na rynku pracy oraz środowiskowy model opieki. Jako psychologowie pracujący na co dzień z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności chcemy podkreślić, że wadliwe rozwiązania w zakresie opieki nad takimi osobami  doprowadzają często do syndromu "wypalenia" u opiekunów.

W systemie opieki nie uwzględniono żadnych działań z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych, skierowanych do rodzin oraz do samych osób niepełnosprawnych. Pominięto fakt, że ważnym elementem profilaktyki zdrowia psychicznego jest umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych i samym osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza podjęcia pracy.

Nie dostrzeżono, że niepełnosprawności fizycznej  często towarzyszą zaburzenia psychiczne, wymagające profesjonalnej i wysokospecjalistycznej pomocy. 

My, psycholodzy zrzeszeni w OZZP, z niepokojem zauważamy, że przyjęta przez Sejm 9 maja 2018 r. ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie podlegała konsultacjom ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ze środowiskiem psychologów. W wymienionej ustawie brakuje szczegółowych definicji oraz dokładnego katalogu „usług specjalistycznych” i ”rehabilitacji leczniczej”. 

Brak wyszczególnienia w katalogu usług świadczeń psychologicznych  bardzo niepokoi.

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz opiekunowie są adresatami różnorodnych usług świadczonych przez psychologów: od wsparcia psychologicznego, przez konsultacje, porady i opinie psychologiczne, po psychoterapię, terapię i rehabilitację psychologiczną.

Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów uważamy, że zasadnym jest podjęcie poważnej dyskusji dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w szerokim, wielospecjalistycznym gronie.

Jesteśmy przekonani, że w Polsce istnieją elementy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które mogłyby stanowić podwaliny pod rozwiązania całościowe. Wiemy, że są specjaliści psychologowie posiadający odpowiednie kwalifikacje, lecz ciągle jest ich zbyt mało! Ich uposażenia w ramach umów o pracę są bardzo niskie, co powoduje odpływ wykwalifikowanych kadr z placówek finansowanych z budżetu państwa. Problemem są wciąż nieuregulowane akty prawne dotyczące zawodu psychologa.

Jako OZZP pragniemy podkreślić jak ważna jest dbałość o odpowiednią jakość pomocy psychologicznej świadczonej niepełnosprawnym i ich rodzinom. Pracodawcy muszą być zobowiązani przez państwo, poprzez odpowiednie akty prawne, do oferowania wysokiej jakości usług świadczonych przez psychologów o adekwatnych, wysokich kwalifikacjach i stworzenia im odpowiednich warunków pracy. Będzie to z pewnością skutkować poprawą życiowego komfortu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Jako specjaliści zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów wyrażamy gotowość do współtworzenia zasad i sposobów organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Doceniając podjęte już przez Rząd inicjatywy w tym zakresie m.in. uchwalenie ustawy „Za życiem” czy ostatnio konsultowane standardy opieki okołoporodowej pozostajemy z nadzieją na ich korzystne, praktyczne implementacje.

Pragniemy przypomnieć , że psychologowie pracują we wszystkich typach placówek świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych, a reorganizacja systemu wsparcia jest bezpośrednio związana ze standardami ich pracy. 

Wnioskujemy więc o oficjalne włączenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów do prac nad ową reorganizacją oraz uwzględnienie naszej organizacji - OZZP w konsultowaniu tworzonych projektów aktów prawnych.

Życzymy wszystkim osobom potrzebującym, aby każda pomoc im zapewniona była jak najwyżej jakości. Możliwe to będzie przy skoordynowaniu działań wszystkich zaangażowanych stron.

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć