KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

List Otwarty do Kandydatów na Posłów i Senatorów

Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP Sławomir Makowski wystosował list otwarty do kandydatów do Sejmu i Senatu RP, apelując o regulację prawną w zakresie zawodu psychologa. OZZP deklaruje chęć współpracy oraz nowy projekt ustawy o zawodzie psychologa.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art