KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa

Po rozpatrzeniu Listu Otwartego złożonego dn. 22.09.2018 r z inicjatywy OZZP MPiPS informuje o wznowieniu prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa. Odpowiedź MPiPS.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art