KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

ZK OZZP wystosował pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zapisów dotyczących zasiłku opiekuńczego, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czekamy na odpowiedź czy ww. zapisy obejmują swoim zakresem psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów pracujących w ochronie zdrowia.