KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

szczegóły pisma można znaleźć tutaj