KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

List do MRPiPS

W związku z brakiem odpowiedzi na złożony dnia 22.09.2018 list otwarty, OZZP wysyła pismo do pani minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o ustalenie konkretnego terminu spotkania z reprezentantami środowiska psychologów w sprawie ich ustawy.