KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

OZZP wysyła pismo do MRPiPS w sprawie listu otwartego

Wysłana zostaje informacja o planowanych działaniach OZZP do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie z Panią Minister.