KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Pismo do Rzecznika Praw Dziecka.

OZZP wystosowało pismo do Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka z prośbą o poparcie naszych działań związanych z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Pismo do Rzecznika