KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Pismo do Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w przypadku psychologów-psychoterapeutów po ukończeniu całościowego, czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii oraz po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty.