KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

OZZP w Senacie RP

Dziś w Senacie RP delegacja OZZP wzięła udział w połączonym posiedzeniu dwóch zespołów: senackiego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Tematy dotyczyły przede wszystkim psychologicznych aspektów walki z pandemią, a także aspektów istotnych dla grupy zawodowej psychologów. Delegacja składa się z Katarzyny Sarnickiej (przewodnicząca ZK OZZP), Sławomira Makowskiego (wiceprzewodniczący OZZP), Elżbiety Magii-Piotrowskiej (Sekretarz ZK OZZP), Małgorzaty Pyki (Członek ZK OZZP), Michała Naczyńskiego (Członek ZK OZZP) oraz Aleksandra Waś (członek OZZP, podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej).