KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

Dziś Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Posiedzenie poświęcone jest omówieniu skutków wprowadzenia Ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie.