KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, w którym uczestniczy przewodnicząca ZK OZZP Katarzyna Sarnicka. Zespół jest poświęcony zmianom przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych.