KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, reprezentował OZZP podczas doraźnego posiedzenia Zespołu problemu ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania poruszył m.in. temat niskiej wyceny świadczeń psychologicznych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje ponowną wycenę świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych I stopnia referencyjności.