KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. ustawy

Kontynuacja prac nad założeniami do projektu ustawy o zawodzie psychologa. Reprezentanci OZZP uczestniczyli w tym posiedzeniu.