KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ

W ubiegłbym tygodniu odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ - nasz związek reprezentowała przewodnicząca Dolnośląskiego MOT, Małgorzata Pyka. Tematem posiedzenia było niwelowanie luki płacowej, mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy oraz dostępność do żłobków i przedszkoli.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art