KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Podsumowanie prac Zespołu Parlamentarnego ds. ustawy w 2020 r.

Od momentu powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, pod przewodnictwem p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, odbyło się pięć spotkań w terminach: 30.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12. Posiedzenia dotyczyły omówienia zagadnień związanych z nowym projektem ustawy i przedstawieniem najważniejszych założeń do tego projektu. W posiedzeniach brali udział przedstawiciele OZZP. W pracach merytorycznych nad nowym projektem ustawy bazowano na wcześniejszych projektach ustaw oraz najnowszym raporcie z badań OZZP dotyczących przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z lutego 2020 r.

Przed powołaniem i pomiędzy spotkaniami zespołu parlamentarnego trwały intensywne konsultacje OZZP z zespołem prawników oraz innymi izbami zawodowymi: Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów. 

W posiedzeniach zespołu brali udział posłowie lub ich przedstawiciele z różnych ugrupowań politycznych,  prawnicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz Rzecznika Praw Pacjenta.