KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Spotkanie z Naczelną Radą Aptekarską

Dziś Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka zdalnie spotkali się z panią Elżbietą Piotrowską-Rutkowską (Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej) oraz mec. Krzysztofem Baką (prawnik NRA). Spotkanie służyło podzieleniu się doświadczeniem NRA w zakresie organizacji oraz funkcjonowania dwustopniowego Samorządu z dwudziestoma Izbami.