KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy RPO

Potrzeba regulacji zawodu psychologa oraz konieczność powołania samorządu zawodowego to jeden z tematów posiedzenia Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której wzięła udział delegacja OZZP w składzie: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia.