KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Ostatnie w trwającym roku spotkanie PZM.

Porozumienie Zawodów Medycznych zrzesza związki zawodowe pracowników wykonujących zawód medyczny.
Dyskutowano działania podjęte w roku 2017 oraz wnioski z ostatnich posiedzeń Rady Dialogu Społecznego.
Udział z ramienia OZZP: Członek Zarządu Katarzyna Szafranko i Wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art