KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli PTP z przedstawicielami OZZP.

Spotkanie przewodniczącej PTP dr Małgorzaty Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A. Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP: Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologa.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art