KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Zebranie ZG PTP, na którym przedstawiono postulaty OZZP.

 

  • Zarząd Główny PTP wraz Zarządem Krajowym OZZP angażują (odpłatnie i na podstawie umowy) odpowiednią kancelarię prawną, która za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych wywierałaby skuteczną presję na ministerstwo prowadzące sprawę ustawy o zawodzie psychologa. Kancelaria stanowiłaby stronę prawniczą przedsięwzięcia.
  • Opowiedzenie się Zarządu Krajowego OZZP jako strony społecznej przedsięwzięcia, podejmującej działania społeczne wywierające skuteczną presję społeczną na ministerstwo prowadzące sprawę ustawy o zawodzie psychologa.
  • Opowiedzenie się Zarządu Głównego PTP jak strony merytorycznej przedsięwzięcia, przedstawiającej stanowiska w kwestiach merytorycznych, uzgodnione z pozostałymi "udziałowcami" projektu (OZZP i kancelaria prawna).
  • Przeniesienie projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej do ministerstwa zdrowia.
  • Zlecenie wskazanej kancelarii prawnej sporządzenie opinii prawnej w kwestii możliwości organizowania w obecnym stanie prawnym regionalnych izb psychologicznych
  • Jeżeli opinia kancelarii wskaże na możliwość prawną organizowania regionalnych izb psychologicznych, wówczas ZG PTP oraz ZK OZZP wydadzą uzgodnione stanowisko obu organizacji postulujące działania na rzecz powołania regionalnych izb psychologicznych.
  • OZZP podejmuje się skoordynowanych działań organizacji regionalnych izb psychologicznych.
©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art