KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Przesłanie uwag dot. włączenia kwalifikacji rynkowej

ZK OZZP przesłał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).