KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w opiniowaniu nowej kwalifikacji rynkowej

Przesłanie uwag do Ministerstwa Zdrowia nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej "Asystent Zdrowienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.