KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy Ministra Edukacji Narodowej.

Wysłano pismo do MEN z uwagami do projektu Ministra Edukacj Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.. Stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.