KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy Ministra Zdrowia.

Wysłano pismo do MZ z uwagami do projektu Ministra Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Streszczone stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.