KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach społecznych rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wysłano pismo do MZ w sprawie projektu rozporządzenia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Streszczone stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.