KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Udział w konsultacjach społecznych

Udział w konsultacjach społecznych rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wysłano pismo do MZ w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Streszczone stanowisko OZZP w sprawie, można przeczytać tutaj.