KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

"Diagnoza warunków i standardów zatrudnienia psychologów w Polsce"

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprasza do udziału w pierwszych w Polsce badaniach warunków zatrudnienia i satysfakcji z pracy psychologów. Adresatami ankiety są psychologowie pracujący w zawodzie psychologa i świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia (również nieodpłatnych) i we wszystkich specjalnościach psychologii. Do wypełnienia kwestionariusza on-line zapraszamy również osoby przebywające na urlopach, ale pozostające w stosunku pracy. Badanie kierowane jest przede wszystkim do psychologów pracujących w placówkach finansowanych z budżetu państwa i organizacji pozarządowych, ale serdecznie zapraszamy do wypełnienia również osoby pracujące w firmach prywatnych. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych Państwu przedstawicieli zawodu.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art