KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta skierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

zawartość pisma RPP można znaleźć tutaj