KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Stanowisko PZM w sprawie zaproponowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszające przedstawicieli różnych zawodów medycznych, podczas spotkania dn. 19.02.2018 r. wystosowało ostry list do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w związku z rządową propozycją nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W liście podkreślono, że zaproponowane rozwiązania w żadnym stopniu nie odpowiadają oczekiwaniom postulowanym przez środowiska medyczne. Stanowisko PZM zostało przedstawione na Radzie Dialogu Społecznego dn. 20.02.2018r. podczas posiedzenia poświęconego płacom w ochronie zdrowia.

Pismo PZM do Ministra Zdrowia z dn. 19.02.2018