KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Komunikat.

Prosimy o bezpośrednie zgłaszanie do Zarządu Krajowego lub Oddziałów Terenowych podmiotów leczniczych, w których psycholodzy nie zostali zaszeregowani do grupy zawodowej 5 i 6 wg załącznika do niniejszej Ustawy. Przewodniczący Oddziałów Terenowych proszeni są o przesyłanie oficjalnych zapytań do podmiotów działających na ich obszarze i o przekazywanie zbiorczych informacji (wg wzoru tabeli) do Zarządu Krajowego. Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do pobrania.

Do pobrania dla Oddziałów Terenowych:

- wzór pisma,
- wzór tabeli,
- Ustawa z dn. 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.