KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Komunikat.

Najistotniejszą dla środowiska psychologów zmianą w ustawie, która miałaby być przedmiotem nowelizacji, jest wymienienie wśród grup zawodowych, których dotyczy ustawa, także psychologa.

Psycholog został wymieniony w trzech rubrykach, zgodnie z kwalifikacjami, jakie posiada, i odpowiednio do tych kwalifikacji zostały przypisane współczynniki pracy.

Za podstawię podziału psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia wg uzyskanych kwalifikacji przyjęto - uwzględniając stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - kształcenie specjalizacyjne.

Zgodnie z tym kryterium gradacja współczynników jest następująca:

psycholog kliniczny posiadający specjalizację drugiego stopnia lub specjalizację – 1,55

psycholog kliniczny posiadający specjalizację pierwszego stopnia -1,50

psychologii bez specjalizacji – 1,30.

Porozumienie Zawodów Medycznych postuluje także:

  • zmianę kwoty bazowej lub zmianę dynamiki wzrostu wynagrodzeń w wypadku utrzymania kwoty bazowej 3900 zł.

W drugim przypadku od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 30% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym w ustawie a wynagrodzeniem danego pracownika; od 1 lipca 2019 r. odpowiednio o kolejne 30%; od 1 lipca 2010 r. odpowiednio o 10% i od 1 lipca 2021 r. o następne 10%.

  • określenie przez ustawodawcę źródła finansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie środków na wynagrodzenia z ogólnej puli ryczałtu lub kontraktu;
  • ustalenie terminu wydania zarządzenia przez pracodawcę;
  • objęcie ustawą wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • zmianę tytułu tabeli na „Grupy zawodowe według kwalifikacji” zamiast „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.