KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Czym w ostatnim czasie zajmuje się OZZP?

  • Związek przez zarząd krajowy reprezentuje Nas psychologów w Porozumieniu Zawodów Medycznych oraz w trwającym proteście rezydentów, który aktualnie eskaluje, obejmując kolejne zawody medyczne i kolejne miasta.
  • Z tej aktywności wynika obecność OZZP na ostatnich Sejmowych Komisjach Zdrowia i w mediach.
  • Związek koordynuje, informuje i wspiera psychologów w proteście w ochronie zdrowia.
  • Związek dołączył do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Dzięki przynależności do OPZZ jesteśmy w konfederacji i nawet jeśli w zakładzie pracy jest jeden psycholog to mamy pełen głos w negocjacjach z dyrekcją, jak np. związek pielęgniarek czy NSSZ Solidarność. Ponadto dostępna jest pomoc prawna dla każdego członka związku.
  • Związek opiniuje akty prawne, dotyczące psychologów i ich pracy, ostatnio np. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
  • Związek współpracuje z PTP i konsultantami ds. psychologii klinicznej w zakresie ustaw dotyczących psychologów. Podczas zebrania ZG PTP, wiceprzewodniczący OZZP Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu OZZP. (Postulaty do przeczytania znajdziesz tutaj).
  • Związek pracuje na naszą obecność w mediach.
  • Zarząd związku oszczędza składki na działalność statutową, przyszły lobbing polityczny w Naszej sprawie i zabezpieczenie dalszej działalności.
  • Związek zbiera gorące problemy wśród psychologów pracujących w różnych branżach.

Jeśli jesteś gotowa/-y zaangażować się prace związku daj znać e-mailowo lub telefonicznie. Czekamy na ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość, zamiast w niej trwać.