KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Zarys historii OZZP

OZZP jest pierwszą tego typu organizacją. Nigdy wcześniej nie było związku zawodowego psychologów o zasięgu ogólnokrajowym. Idea powstania OZZP zrodziła się wśród psychologów z całej Polski zrzeszonych w lokalnych związkach zawodowych. Większość tych organizacji powstała na przestrzeni minionych kilkunastu lat przed postaniem OZZP,  w zakładach ochrony zdrowia, przeważnie w dużych szpitalach psychiatrycznych.

Działania związków zawodowych psychologów w Polsce zaczęły konsolidować się wokół Porozumienia Zawodów Medycznych.

We wrześniu 2015 roku psycholodzy z aktywnych związków zawodowych nawiązali kontakt z Porozumieniem Zawodów Medycznych. W dniu 24.09.2016 roku część osób brała udział w manifestacji PZM w Warszawie m.in byli to: Sławomir Makowski, Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Anczurowski, Katarzyna Szafranko, Katarzyna Krasuska. Następnie w dniu 27.09.2016 Sławomir Makowski wziął udział w spotkaniu uzgodnieniowym PZM oraz w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. W dniu 03.10.2016 odbyło się kolejne spotkanie PZM z udziałem psychologów dotyczące ustalania współczynników wynagrodzenia dla grup zawodowych, które miały znajdować się w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia.

15.10.2016 roku powstaje Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

 

Kalendarium

PAŹDZIERNIK 2016

 • 06.10.2016 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w Rybniku na walnym zebraniu podjął uchwałę o przystąpieniu do powstającego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.
 • 15.10.2016 – Spotkanie założycielskie OZZP w Łodzi, w Instytucie Psychologii UŁ. W zebraniu udział wzięło 45 osób z całej Polski: Łodzi, Warszawy, Rybnika, Starogardu Gdańskiego, Wrocławia, Krakowa, Opola, Branic, Lublina, Zgierza, Bełchatowa, Łasku, Choroszczy, Węgrowa, Olsztyna, Gostynina Zalesia.
  Na spotkaniu powstał Statut OZZP.

GRUDZIEŃ 2016

 • 08.12.2016 – Rejestracja OZZP w KRS

STYCZEŃ 2017

 • 02.01.2017- Zebranie założycielskie Oddziału Terenowego przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
 • 07.01.2017 – Zebranie wyborcze OZZP -  wybór Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej, których skład utworzyli: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka,
  Wojciech Anczurowski, Anna Szczech-Woźniak, Anna Najder, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Katarzyna Szafranko, Wiesława Flisikowska i Ewa Opawska.
 • 07.01.2017 – Przyjęcie przez Zarząd w strukturę OZZP Zakładowego Oddziału Terenowego przy CSK MSWiA w Warszawie.

MARZEC 2017

 • 02.03.2017 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w Rybniku podjął kroki w kierunku przekształcenia się w Oddział Terenowy OZZP.
 • 07.03.2017 – Zebranie założycielskie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP w Szczecinie.
 • 13.03.2017 – Rejestracja Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej OZZP w KRS Sądu.
 • 24.03.2017 – Związek Zawodowy Psychologów woj. Łódzkiego podczas walnego zebrania podjął decyzję o przejściu  w struktury OZZP.

 KWIECIEŃ 2017

 • 06.04.2017 – Zebranie założycielskie Oddziału Terenowego OZZP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 08.04.2017 – Zebranie założycielskie Warmińsko-Mazurskiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego.
 • 11.04.2017 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w  Rybniku podjął uchwałę o przekazaniu darowizny na rzecz OZZP celem wsparcia rozwoju związku.

MAJ 2017

 • 29.05.2017 – Zebranie założycielskie Oddziału Terenowego OZZP przy CSK UM w Łodzi.

CZERWIEC 2017

 • 21.06.2017 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego w ŚCP w Morawicy.
 • 24.06.2017 – Zarząd Krajowy OZZP podczas zebrania podjął decyzję o przystąpieniu OZZP do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
 • 28.06.2017 – Powstanie oficjalnej strony internetowej OZZP.

WRZESIEŃ 2017

 • 11.09.2017 – Zebanie założycielskie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego na woj. wielkopolskie w Poznaniu.
 • 12.09.2017 – Oficjalne przyjęcie OZZP w szeregi OPZZ.
 • 28.09.2017 – Zebanie założycielskie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego na woj. małopolskie w Krakowie

PAŹDZIERNIK 2017

 • 7.10.2017 – W związku z rezygnacjami części członków Zarządu w jego skład wchodzą: Aleksandra Bednarska, Kamila Fryc, Andrzej Czuszynski, Marcin Ostrowski i Wanda Talaszka.
 • 7.10.2017 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
 • 27.10.2017 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego przy Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu. 

GRUDZIEŃ 2017

 • 2.12.2017 – Zebanie założycielskie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego na woj. mazowieckie w Warszawie.

MAJ 2018

 • 23.05.2018 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego przy Centrum Psychoterapii w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

WRZESIEŃ 2018

 • 11.09.2018 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego Przy Szpitalu MSW Drewnica w Warszawie.

PAŹDZIERNIK 2018

 • 30.10.2018 – Oddział Terenowy przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu przekształca się w Międzyzakładowy Oddział Terenowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Opolu. 

LIPIEC 2019

 • 25.07.2019 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w Rybniku ulega przekształceniu w Międzyzakładowy Oddział Terenowy w Rybniku.

STYCZEŃ 2020

 • 17.01.2020 – Zebanie założycielskie Oddziału Terenowego przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

LUTY 2020

 • 02.2020 – W związku z rezygnacjami części członków Zarządu Krajowego dołączają do niego: dr n.med Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak i Elżbieta Magia.
 • 02.02.2020 Zebranie założycielskie Oddziału Terenowego przy Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie.

GRUDZIEŃ 2020

 • 12.2020 – Wybory Delegatów w Oddziałach Terenowych na I Krajowy Zjazd Delegatów.

STYCZEŃ 2021

 • 09.01.2021 – I Krajowy Zjazd Delegatów. Przewodniczącą OZZP zostala Katarzyna Sarnicka, a do Zarządu Krajowego weszli: Sławomir Makowski, Elżbieta Magia-Piotrowska, Agata Młynarczyk-Burek, Dominika Morawska, Małgorzata Pyka, Dorota Wójcik-Małek, Michał Naczyński. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Wandę Talaszkę, Klaudynę Pietrykę-Wiedyskę, Agnieszkę Szadurską-Prokopiuk, Juliusza Połatyńskiego.
©2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art