KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Tworzenie Oddziałów Terenowych

Osobą kontaktową z ramienia Zarządu Krajowego w sprawach związanych z procedurą zakładania Oddziału Terenowego jest Dominika Morawska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

1. Dla powołania Zakładowego lub Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP potrzebna jest grupa co najmniej 10 psychologów.

2. Komitet założycielski zwołuje Zebranie Założycielskie, podczas którego odbywa się głosowanie nad uchwałą o założeniu OT oraz wybierane są organy oddziału związku tj. Przewodniczący i Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej (porządek zebrania założycielskiego). Liczbę Członków Zarządu ustala Ogólne Zebranie Członków Związku (w przypadku pierwszego zebrania – Zebranie Założycielskie). Uwaga! Na Ogólnym Zebraniu Członków Związku wybierany jest Przewodniczący oraz Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego. Następnie Zarząd Oddziału Terenowego na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród Członków Zarządu - Wiceprzewodniczących (od 1 do 2), Skarbnika i Sekretarza wskazanych uchwałą.

3. Komitet Założycielski składa wniosek o dokonanie rejestracji nowo powołanej organizacji w Rejestrze OZZP, przesyłając do Biura OZZP ul. Piotra Bardowskiego 1
91-084 Łódź:

- protokoł Zebrania Założycielskiego (jedną z trzech kopii),
- Uchwały nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 (po jednej z trzech kopii),
- listę obecności (jedną z trzech kopii),
- protokoły z głosowań w sprawie Uchwał nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 (po jednej z trzech kopii),
- deklaracje członkowskie osób przystępujących do związku (po jednej z dwóch kopii).

4. Zarząd Krajowy OZZP weryfikuje dokumenty, podejmuje uchwałę o utworzeniu OT i przekazuje niezbędne informacje do KRS.

5. Zarząd Krajowy pisemnie potwierdza utworzenie OT, prowadzi księgowość całego OZZP i zakłada subkonta dla poszczególnych Oddziałów Terenowych.

Dokumenty do pobrania

Procedura zakładania Oddziału Terenowego
Lista obecności
Porządek zebrania założycielskiego
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Wzrór uchwały nr 1 nowo wybranego Zarządu
Deklaracja członkowska
Klauzula informacyjna

 

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art