KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Tworzenie Oddziałów Terenowych

Osobą kontaktową z ramienia Zarządu Krajowego w sprawach związanych z procedurą zakładania Oddziału Terenowego jest Dominika Morawska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 1. Dla powołania Zakładowego lub Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP potrzebna jest grupa co najmniej 10 psychologów.
 2. Komitet założycielski zwołuje Zebranie Założycielskie. Zebranie odbywa się według porządku zebrania założycielskiego. Podczas zebrania odbywa się głosowanie nad uchwałą o założeniu OT oraz wybierane są organy oddziału związku tj. Przewodniczący i Członkowie Zarządu (bez przydzielenia konkretnych funkcji) oraz Przewodniczący i Członkowie Komisji Rewizyjnej. Liczbę Członków Zarządu ustala Ogólne Zebranie Członków Związku (w przypadku pierwszego zebrania – Zebranie Założycielskie).

  Uwaga! Na Ogólnym Zebraniu Członków Związku Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego wybierani są bez przydzielenia konkretnych funkcji. Zarząd Oddziału Terenowego dopiero na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków: Wiceprzewodniczącego/cych, Skarbnika i Sekretarza i podjmuje w tej sprawi uchwałę.

 3. Komitet Założycielski składa wniosek o dokonanie rejestracji nowo powołanej organizacji w Rejestrze OZZP, przesyłając do Biura OZZP (ul. Piotra Bardowskiego 1 91-084 Łódź) oryginały poniższych dokumentów:

  Drugi komplet dokumentów zostaje w dokumentacji oddziału terenowego. Przewodniczący oddziału terenowego prowadzi i aktualizuje bazę danych członków swojego oddziału terenowego.

 4. Zarząd Krajowy OZZP weryfikuje dokumenty, podejmuje uchwałę o utworzeniu OT.
 5. Zarząd Krajowy potwierdza utworzenie OT przekazując Przewodniczącemu nowo powstałego Oddziału terenowego kopię uchwały Zarządu Krajowego o powołaniu oddziału terenowego.
 6. Skarbnik Oddziału terenowego kontaktuje się ze skarbnikiem Zarządu Krajowego w sprawie utworzenia subkonta oddziału terenowego (Zarząd Krajowy prowadzi księgowość całego OZZP i zakłada subkonta dla poszczególnych Oddziałów Terenowych).
 7. Członkowie oddziału terenowego indywidualnie składają wnioski o przekazywanie składki do działu księgowości w swoim zakładzie pracy.

Dokumenty do pobrania

Procedura zakładania Oddziału Terenowego
Lista obecności
Porządek zebrania założycielskiego
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Deklaracja członkowska
Klauzula informacyjna
Wniosek o przekazywanie składki

 

©2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art