KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Odpowiedź przewodniczącego ZK OZZP Sławomira Makowskiego na prośbę o opinię wystosowaną przez Departament ds. Zdrowia Psychicznego Biura RPP w sprawie staży zawodowych psychologów

   Łódź, 20.11.2019

 

                                                                                                                                                                    Sz. P. Grzegorz Saj  
                                                                                                                                                                    Dyrektor 
                                                                                                                                                                    Departament ds. Zdrowia Psychicznego 
                                                                                                                                                                    Biuro Rzecznika Praw Pacjenta                                                                                                                                                                                                                      
Szanowny Panie Dyrektorze,

Zawód psychologa reguluje obecnie ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W rozdziale 2 Art. 8 ustęp 1 oraz 4  tej ustawy mowa jest o stażu zawodowym. Niestety Ustawa ta jest przepisem martwym, brakuje aktów wykonawczych do niej, w związku z tym nie funkcjonuje również system staży zawodowych.

Z powodu licznych wad prawnych w/w ustawy konieczne jest stworzenie nowej, która uchyliłaby w całości dotychczasową.  Z  badań przeprowadzonych przez nasz związek wynika, że 84,4% badanych uważa, że staż powinien być obowiązkowy, a 74,1% że jego odbycie powinno być warunkiem koniecznym do osiągnięcia pełni praw do wykonywania zawodu (oficjalny raport z badań ukarze się w roku 2020).  Dane te potwierdzają również wyniki wcześniejszych konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2013 roku w celu utworzenia Białej Księgi.

Naszym zdaniem bardzo korzystne byłoby wprowadzenie, na podobieństwo regulacji zawodu lekarza,  12 miesięcznego stażu zawodowego (w przypadku lekarzy trwa on 13 miesięcy) odbywającego się pod opieką mentora. Ukończenie takiego stażu byłoby warunkiem uzyskania prawa wykonywania zawodu psychologa.

Aktualnie psychologom kończącym studia bardzo trudno znaleźć jakikolwiek staż,  a  w przypadku jego znalezienia często okazuje się, że jest bezpłatny i odbywać się ma na zasadach wolontariatu  lub wręcz to psycholog sam musi płacić za możliwość odbycia stażu i zdobycia doświadczenia zawodowego. 

Wprowadzenie stażu wdrożeniowego dla psychologów, zarówno w ochronie zdrowia, jak i innych obszarach aktywności zawodowej psychologów, jest warunkiem niezbędnym do dopełnienia rzetelnego kształcenia psychologów praktyków. Warunek ten nie będzie mógł być jednak spełniony bez działającej, spójnej z regulacjami Unii Europejskiej Ustawy o Zawodzie Psychologa.

Psychologowie pomimo zarobków kształtujących się dużo poniżej średniej krajowej są obciążani wysokimi  kosztami rozwoju zawodowego. Każda z odsłon ścieżki zawodowej psychologa jest płatna. Specjalizacja z zakresu psychoseksuologii to koszt 60.000 zł, z zakresu psychologii klinicznej jest niewiele tańsza, a całościowe kursy psychoterapii często o wiele droższe. Brakuje rozwiązań spotykanych w przypadku innych zawodów medycznych - rezydentur, czy też bezpłatnych specjalizacji. Mogłyby one zachęcić psychologów do rozwoju zawodowego i zdecydowanie pomóc w rozwiązaniu obecnego kryzysu w psychiatrii dzieci i młodzieży.

To właśnie obecny system płatnych staży, specjalizacji i kursów wymusza poszukiwania lepiej płatnej pracy poza sektorem publicznym. Masowy odpływ doświadczonych i dobrze wykształconych psychologów do sektora prywatnego powoduje, że diagnoza i pomoc psychologiczna oraz psychoterapia stają się obecnie przywilejem dla ludzi majętnych. W oddziałach szpitalnych brakuje psychologów, którzy mogliby oprócz postawienia podstawowej diagnozy kryzysu psychicznego zająć się kompleksowo i systemowo leczeniem czyli rozwiązaniem i zażegnaniem tego kryzysu. Młody człowiek wychodząc ze szpitala musi z rodzicami szukać dalej pomocy, ze względu na czas oczekiwania, najczęściej jednak w sektorze prywatnym. 

W ochronie zdrowia dramatycznie brakuje specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży i wydaje się, że stan ten przez wiele lat się utrzyma. Natomiast każdego roku kończy studia duża grupa absolwentów psychologii, gotowych do podjęcia pracy. Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich nie są oni jednak wystarczająco przygotowani pod względem praktycznym i klinicznym do podjęcia pracy z pacjentami w silnym kryzysie psychicznym. Roczny staż pozwoliłby im zdobyć potrzebne doświadczenie.

To psycholodzy mogą w szpitalach (np. w ramach stażu) spędzać z pacjentami czas na aktywnościach, które pozwolą im poradzić sobie z kryzysem psychicznym:  biorąc udział w procesie diagnostycznym pacjenta i jego rodziny, prowadząc terapię psychologiczną, psychoedukację i psychoterapię (o ile mają do tego dodatkowe uprawnienia). Większa liczba dobrze przygotowanych do pracy psychologów umożliwiłaby rozszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentów i tym samym zapewniłaby warunki do szybszego i trwalszego powrotu do zdrowia. Byłoby szansą na intensywniejsze leczenie o wyższej jakości, szansą na rozszerzenie oferty o pracę z systemem rodzinnym, co mogłoby gwarantować szybszy i trwalszy powrót do zdrowia i zażegnanie kryzysu. 
Oddziały szpitalne miałyby szansę przestać być li tylko azylem, a zaczęłyby być również miejscem leczenia, całościowej diagnozy kryzysu psychicznego młodego człowieka oraz miejscem kompleksowej i efektywnej pomocy terapeutycznej dla całego systemu rodzinnego.

Z poważaniem,
Sławomir Makowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art