KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa

Po rozpatrzeniu Listu Otwartego złożonego dn. 22.09.2018 r. z inicjatywy OZZP Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wznowieniu prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa oraz tym samym o uchyleniu obowiązującej ustawy, gdy nowa wejdzie w życie.

Do pobrania:
- Odpowiedź MPiPS.
- Komunikat OZZP w sprawie.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art