KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Oficjalne stanowisko MZ z dn. 6.04.2018 w sprawie zaszergowania psychologów będących psychoterapeutami w ustawie z dn.8.06.2017r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 23.02.2018 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (DzU 2017 poz. 1473) w przypadku psychologów, posiadających dodatkowe kompetencje psychoterapeutów.

Skan odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art