KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Komunikat.

W związku z niejednoznaczną interpretacją pracodawców Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 w odniesieniu do psychologów, pracujących w ochronie zdrowia oraz z powodu braku odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo z dn. 24.10.2017 r. OZZP zbiera informacje o sytuacji wynagradzania psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Prosimy o bezpośrednie zgłaszanie do Zarządu Krajowego lub Oddziałów Terenowych podmiotów leczniczych, w których psycholodzy nie zostali zaszeregowani do grupy zawodowej 5 i 6 wg załącznika do niniejszej Ustawy. Przewodniczący Oddziałów Terenowych proszeni są o przesyłanie oficjalnych zapytań do podmiotów działających na ich obszarze i o przekazywanie zbiorczych informacji (wg wzoru tabeli) do Zarządu Krajowego. Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do pobrania.

Do pobrania dla Oddziałów Terenowych:

- wzór pisma,
- wzór tabeli,
- Ustawa z dn. 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

©2018 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art