KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Dotyczy: pisma z 24 października 2017 r. do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art