KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

W związku z niejednoznaczną interpretacją pracodawców Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 w odniesieniu do psychologów, pracujących w ochronie zdrowia oraz z powodu braku odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo z dn. 24.10.2017 r. OZZP zbiera informacje o sytuacji wynagradzania psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, reprezentowali związek na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dotyczy: pisma z 24 października 2017 r. do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art