KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

            Łódź, dn. 29.10.2019     

Reprezentując środowisko psychologów pracujących w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej, służbach mundurowych oraz w innych branżach pragniemy odnieść się do projektu obywatelskiego złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”.

Zgadzamy się z twórcami projektu, że bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w sferze seksualnej jest niezwykle ważną kwestią. Jednak jako profesjonaliści – praktycy, chcemy wyrazić swój niepokój dotyczący rozwiązań zaproponowanych w powyższym projekcie ustawy oraz wnieść następujące zastrzeżenia:

  1. Rzetelna wiedza, zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, dotycząca seksualności człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym ma ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu pedofilii. To dzięki obiektywnym, naukowym informacjom dziecko uczy się odróżniać normalne kontakty z dorosłymi i innymi dziećmi czy nastolatkami od tych mających charakter nadużyć seksualnych i manipulacji. Brak tej wiedzy może uczynić osobę nieletnią potencjalną ofiarą. Jest to szczególnie istotne w kontekście polskiego prawodawstwa, które dopuszcza kontakty seksualne osób powyżej 15 roku życia. Naszym zdaniem przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego i świadomego wchodzenia w życie seksualne jest niezbędne.

  2. Aby przekazywana wiedza o rozwoju psychoseksualnym miała pozytywny i ochronny wpływ na dzieci i młodzież, powinna być dostosowana pod względem zakresu informacji oraz sposobu ich przekazywania do możliwości poznawczo-emocjonalnych dziecka i nastolatka na każdym etapie rozwoju. Niestety złożony projekt stwarza niebezpieczeństwo, że informacje dotyczące rozwoju psychoseksualnego człowieka nie będą w ogóle przekazywane dzieciom i młodzieży lub będą przekazywane w sposób nierzetelny, niezgodny z aktualną wiedzą naukową.

  3. Sposób przekazu tych informacji powinien być bezstronny, szanować przekonania religijne i światopoglądowe dziecka i jego rodziców. Jako psycholodzy jesteśmy pewni, że jest możliwe skonstruowanie takiego programu edukacji dotyczącego sfery psychoseksualnej dzieci i młodzieży, aby te warunki zachować. Konieczne jest przygotowanie metodologii zajęć przez psychologów dziecięcych, psychoterapeutów dzieci i młodzieży, specjalistów psychologii klinicznej dziecka.

  4. Jako specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepokoi nas, że wnioskowane w projekcie zmiany, zawierają mało precyzyjne, niejasne sformułowania, silnie ingerujące w pracę psychologów, psychoterapeutów, a także przedstawicieli  innych zawodów - osób, które są odpowiedzialne za zdrowy i bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży. Trudno, aby psychologowie i psychoterapeuci wykonując swoje obowiązki zawodowe pozostawali w poczuciu zagrożenia oskarżeniem o popełnienie przestępstwa w związku z podejmowanymi przez nich zawodowymi czynnościami (np. psychoedukacyjnymi, terapeutycznymi).

  5. Bardzo niepokojące w projekcie ustawy jest utożsamianie skłonności do pedofilii z orientacją osób homoseksualnych czy biseksualnych. Chcemy przypomnieć, że orientacje seksualne nie widnieją w spisach zaburzeń zdrowia psychicznego i chorób (ICD oraz DSM) obowiązujących w Polsce. Ponadto wśród osób wykorzystujących dzieci w głównej mierze są osoby heteroseksualne, nierzadko należące do rodziny dziecka lub inne osoby z najbliższego otoczenia dziecka.

  6. Autorzy projektu w jego uzasadnieniu powołują się na fakt konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi w obronie dzieci, podano nazwy tych organizacji. Projektu nie konsultowano z organizacjami zrzeszającymi specjalistów, takimi jak Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, Polskie Towarzystwo Psychologiczne czy Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Przypominamy, że są to organizacje, które mają na względzie dobro dzieci i przekazują informacje o ochronnej wartości edukacji seksualnej.

  7. Ponadto jako organizacja domagająca się regulacji zawodu psychologa, uważamy, że dopóki ustawa z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów pozostanie „martwym prawem” to istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że osoby niepowołane, osoby podszywające się pod psychologów mogą, podając się za specjalistów, podejmować pracę z dziećmi i młodzieżą, narażając ich bezpieczeństwo emocjonalne, zdrowotne i seksualne.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Trwają konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie preferencji zawodowych z wykorzystaniem testów psychologicznych na rzecz wyboru lub zmiany ścieżki zawodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Merytoryczne uwagi prosimy kierować do dnia 31.05.2019 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pismo MRPiPS
Wniosek o włączenie kwalifikacji
Formularz konsultacji

Trwają konsultacje wniosku Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" o włączenie kwalifikacji Asystenta Zdrowienia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Merytoryczne uwagi prosimy kierować do dnia 13.03.2019 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pismo MZ
Wniosek o włączenie kwalifikacji
Formularz konsultacji

Trwa opiniowanie projektu ustawy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Art. 60 (str. 35) opiniowanego projektu dotyczy zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341) w zakresie badań medycyny pracy pracownika administracyjno-biurowego, kierującego pojazdem w ramach obowiązków służbowych. Zachęcamy do przesyłania stanowisk do 13.04.2019 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opiniowany dokument
Szablon do zgłaszania uwag

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

jest szansa na nową ustawę o zawodzie psychologa! W listopadzie 2018 r w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o podjęciu prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą. OZZP opracował ankietę, w której sprawdza oczekiwania i potrzeby środowiska psychologów w tym względzie. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów, bez względu na branżę, w której pracują i status zawodowy do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych przedstawicieli zawodu. Dane zbieramy do 30.06.2019 r.

Przedstawiamy Państwu raport z badań ankietowych, dotyczących sytuacji zarobkowej psychologów, pracujących w ochronie zdrowia wraz z infografikami obrazującymi wyniki badania. Raport został przekazany Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu podczas styczniowego spotkania ze związkami zawodowymi.
Raport - całość
Slajd_1 - liczba miejsca pracy psychologów
Slajd_2 - liczba godzin pracy psychologów
Slajd_3 - tygodniowe obciążenie pracą
Slajd_4 - zarobki - umowa o pracę
Slajd_5 - wynagrodzenie a kwalifikacje - umowa o pracę
Slajd_6 - średnie wynagrodzenie brutto - umowa o pracę
Slajd_7 - zarobki - kontrakt
Slajd_8 - średnia stawka godzinowa brutto - kontrakt

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art