KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogłoszenia

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

jest szansa na nową ustawę o zawodzie psychologa! W listopadzie 2018 r w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o podjęciu prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą. OZZP opracował ankietę, w której sprawdza oczekiwania i potrzeby środowiska psychologów w tym względzie. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów, bez względu na branżę, w której pracują i status zawodowy do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych przedstawicieli zawodu. Dane zbieramy do 30.06.2019 r.

Przedstawiamy Państwu raport z badań ankietowych, dotyczących sytuacji zarobkowej psychologów, pracujących w ochronie zdrowia wraz z infografikami obrazującymi wyniki badania. Raport został przekazany Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu podczas styczniowego spotkania ze związkami zawodowymi.
Raport - całość
Slajd_1 - liczba miejsca pracy psychologów
Slajd_2 - liczba godzin pracy psychologów
Slajd_3 - tygodniowe obciążenie pracą
Slajd_4 - zarobki - umowa o pracę
Slajd_5 - wynagrodzenie a kwalifikacje - umowa o pracę
Slajd_6 - średnie wynagrodzenie brutto - umowa o pracę
Slajd_7 - zarobki - kontrakt
Slajd_8 - średnia stawka godzinowa brutto - kontrakt

Szanowni Państwo,
21 stycznia 2019 roku OZZP będzie na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczącym zarobków w ochronie zdrowia. W związku z tym stworzyliśmy krótką, anonimową ankietę dotyczącą zarobków psychologów w ochronie zdrowia. Zachęcamy do jej wypełnienia. Prosimy o przesyłanie powyższego linku do wszystkich znajomych psychologów pracujących w tej branży, by mogli wziąć udział w badaniu. Mamy nadzieję, że dzięki wynikom ankiety będziemy mogli zebrać szacunkowe dane na temat zarobków psychologów w ochronie zdrowia i przedstawić je w MZ.

Szanowni Państwo.

Na dzień dzisiejszy nie istnieją Izby Psychologów, o których mowa w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.), ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów wzywa Panią Minister Elżbietę Rafalską do jak najszybszego wznowienia prac nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w złożonym w dniu 22 września 2018 roku Liście Otwartym.

22.09.2018 odbył się wspólny przemarsz psychologów, którzy protestowali przeciwko braku uregulowań prawnych ich zawodu. Psychologowie z całej Polski zebrali się w Warszawie, by z hasłami, transparentami, banerami, zaprotestować przeciwko brakowi uregulowań prawnych ich zawodu. Pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewodniczący OZZP Sławomir Makowski odczytał List Otwarty skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej. Następnie wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Sarnicką i sekretarz Aleksandrą Bednarską weszli do ministerstwa, by złożyć list na ręce Pani Minister. W tym czasie psychologowie zgromadzeni pod gmachem Ministerstwa postulują o wszczęcie prac nad ustawą. W imieniu Minister Rafalskiej delegację przyjęła zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Pani Agata Oklińska. W trakcie krótkiej rozmowy wyrażone zostają oczekiwania OZZP co do spotkania z Panią Minister, wysłuchania postulatów i ustalenia kalendarium prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się także z pismem do Premiera Mateusza Morawieckiego z tym samym postulatem, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Pan Premier popiera żądania psychologów i pisemnie zwraca się do Pani Minister o podjęcie z nami rozmów.

Koleżanki i Koledzy Psycholodzy!!!

Zapraszamy wszystkich psychologów do wspólnego złożenia listu otwartego w sprawie "nieczynnej" ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na ręce Pani Minister Elżbiety Rafalskiej.

Akcja odbędzie się w sobotę 22 września od 10.30 do 11.30.

©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art