KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Oficjalne stanowiska

Stanowisko ZK OZZP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn.22.10.2020 r

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

z dnia 28 października 2020r.

w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży

Jako Zarząd Krajowy OZZP wyrażamy ogromne zaniepokojenie decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r., dotyczącą uchylenia fragmentów art. 4a Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nasz zdecydowany sprzeciw budzi sposób jej podjęcia
- z pominięciem konsultacji, rozmów z rozmaitymi gremiami, analiz i szeroko pojętego dialogu społecznego.

Forma i treść wyroku TK wywołały masowe protesty. Wprowadzone w sposób nagły i niepoprzedzony dialogiem zmiany przepisów prawnych w kwestii fundamentalnej dla ludzi – ich sfery płodności wywołało u wielu ludzi niepokój i gniew, który manifestują. Gniew ten stał się motywacją do ich aktywności obywatelskiej. Szczególnie widoczna jest działalność młodych osób, których regulacja najbardziej dotyczy.

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu powyższych zmian prawnych w obecnej sytuacji w kraju. Podnoszenie wrażliwych kwestii w trakcie pandemii jest groźne dla bezpieczeństwa Polaków, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo wysoką i ciągle wzrastającą liczbę zachorowań. System opieki i ochrona zdrowia w Polsce są
na granicy zapaści i nie podołają kolejnym obciążeniom.

Protestujemy przeciwko lekkomyślnemu narażaniu bezpieczeństwa Polek i Polaków, którzy pozbawieni innej możliwości wyartykułowania swoich racji głosić je muszą w ulicznych protestach, stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą rządzący.

W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem Pana Prezydenta RP, który uważa, że prawo nie może wymagać donoszenia ciąży z wadami letalnymi, ze względu na koszty psychiczne i fizyczne, które ponosiłaby kobieta - „To jest sprawa ogromnie trudna i powiem tak: nie może być tak, że prawo nakazuje kobiecie tego typu heroizm”.

Zwracamy uwagę na fakt, że decyzja TK powodować będzie negatywne skutki zarówno dla samych kobiet, jak i ich rodzin. Pociągać będzie za sobą szereg poważnych konsekwencji psychologicznych. Odebranie rodzicom prawa do decydowania w tak wrażliwej kwestii nieść będzie ze sobą ryzyko poważnych i długofalowych konsekwencji dla zdrowia psychicznego kobiet i ich rodzin, ryzyko wystąpienia i nasilenia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Sprzeciwiamy się „szastaniem” przez obóz rządzący kwestią pomocy psychologicznej – oferowaniu, bez konsultacji z nami, usług psychologicznych kolejnym grupom społecznym i zawodowym. Nie zgadzamy się na przenoszenie na naszą grupę zawodową głównego ciężaru minimalizowania negatywnych skutków ewentualnych zmian w prawie, szczególnie w sytuacji kryzysu w ochronie zdrowia psychicznego,  dalszego braku regulacji prawnej naszego zawodu oraz skrajnie niskich zarobków psychologów w Polsce. Czas oczekiwanie na wizytę u psychologa w sektorze publicznym wynosi nawet rok, a obecność psychologów w oddziałach somatycznych jest minimalna i niewystarczająca.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że generowanie tak silnych emocji w czasach niepokoju o swoje zdrowie oraz sytuację ekonomiczną dodatkowo podsyca niepokoje społeczne. Przekłada się na pogorszenie zdrowia psychicznego Polaków, w sytuacji pandemii, kiedy pomoc psychologiczna i psychiatryczna jest często ograniczona, mniej dostępna.

Podejmowanie decyzji światopoglądowych w obecnym czasie, nagłe pozbawianie obywateli możliwości wyboru w fundamentalnej dla nich sferze prowadzić będzie do niebezpiecznych następstw, eskalacji skrajnych zachowań.

W związku z obecną sytuacją w kraju apelujemy o odpowiedzialne i dojrzałe decyzje polityków obozu rządzącego. Apelujemy o podjęcie natychmiastowego wypracowania rozwiązań zmierzających do uregulowania tej kwestii w drodze dialogu społecznego. Podstawą obecnie jest konieczność deeskalacji napięcia społecznego. Odpowiedzialność za to spoczywa po stronie rządowej.
Nie dopuśćmy do rozlewu krwi na polskich ulicach!!!

Zarząd Krajowy OZZP

 

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć