KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Oficjalne stanowiska

Stanowisko ZK OZZP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn.22.10.2020 r

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

z dnia 28 października 2020r.

w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października w sprawie planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży

Jako Zarząd Krajowy OZZP wyrażamy ogromne zaniepokojenie decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r., dotyczącą uchylenia fragmentów art. 4a Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nasz zdecydowany sprzeciw budzi sposób jej podjęcia
- z pominięciem konsultacji, rozmów z rozmaitymi gremiami, analiz i szeroko pojętego dialogu społecznego.

Forma i treść wyroku TK wywołały masowe protesty. Wprowadzone w sposób nagły i niepoprzedzony dialogiem zmiany przepisów prawnych w kwestii fundamentalnej dla ludzi – ich sfery płodności wywołało u wielu ludzi niepokój i gniew, który manifestują. Gniew ten stał się motywacją do ich aktywności obywatelskiej. Szczególnie widoczna jest działalność młodych osób, których regulacja najbardziej dotyczy.

Sprzeciwiamy się wprowadzaniu powyższych zmian prawnych w obecnej sytuacji w kraju. Podnoszenie wrażliwych kwestii w trakcie pandemii jest groźne dla bezpieczeństwa Polaków, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo wysoką i ciągle wzrastającą liczbę zachorowań. System opieki i ochrona zdrowia w Polsce są
na granicy zapaści i nie podołają kolejnym obciążeniom.

Protestujemy przeciwko lekkomyślnemu narażaniu bezpieczeństwa Polek i Polaków, którzy pozbawieni innej możliwości wyartykułowania swoich racji głosić je muszą w ulicznych protestach, stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą rządzący.

W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem Pana Prezydenta RP, który uważa, że prawo nie może wymagać donoszenia ciąży z wadami letalnymi, ze względu na koszty psychiczne i fizyczne, które ponosiłaby kobieta - „To jest sprawa ogromnie trudna i powiem tak: nie może być tak, że prawo nakazuje kobiecie tego typu heroizm”.

Zwracamy uwagę na fakt, że decyzja TK powodować będzie negatywne skutki zarówno dla samych kobiet, jak i ich rodzin. Pociągać będzie za sobą szereg poważnych konsekwencji psychologicznych. Odebranie rodzicom prawa do decydowania w tak wrażliwej kwestii nieść będzie ze sobą ryzyko poważnych i długofalowych konsekwencji dla zdrowia psychicznego kobiet i ich rodzin, ryzyko wystąpienia i nasilenia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Sprzeciwiamy się „szastaniem” przez obóz rządzący kwestią pomocy psychologicznej – oferowaniu, bez konsultacji z nami, usług psychologicznych kolejnym grupom społecznym i zawodowym. Nie zgadzamy się na przenoszenie na naszą grupę zawodową głównego ciężaru minimalizowania negatywnych skutków ewentualnych zmian w prawie, szczególnie w sytuacji kryzysu w ochronie zdrowia psychicznego,  dalszego braku regulacji prawnej naszego zawodu oraz skrajnie niskich zarobków psychologów w Polsce. Czas oczekiwanie na wizytę u psychologa w sektorze publicznym wynosi nawet rok, a obecność psychologów w oddziałach somatycznych jest minimalna i niewystarczająca.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że generowanie tak silnych emocji w czasach niepokoju o swoje zdrowie oraz sytuację ekonomiczną dodatkowo podsyca niepokoje społeczne. Przekłada się na pogorszenie zdrowia psychicznego Polaków, w sytuacji pandemii, kiedy pomoc psychologiczna i psychiatryczna jest często ograniczona, mniej dostępna.

Podejmowanie decyzji światopoglądowych w obecnym czasie, nagłe pozbawianie obywateli możliwości wyboru w fundamentalnej dla nich sferze prowadzić będzie do niebezpiecznych następstw, eskalacji skrajnych zachowań.

W związku z obecną sytuacją w kraju apelujemy o odpowiedzialne i dojrzałe decyzje polityków obozu rządzącego. Apelujemy o podjęcie natychmiastowego wypracowania rozwiązań zmierzających do uregulowania tej kwestii w drodze dialogu społecznego. Podstawą obecnie jest konieczność deeskalacji napięcia społecznego. Odpowiedzialność za to spoczywa po stronie rządowej.
Nie dopuśćmy do rozlewu krwi na polskich ulicach!!!

Zarząd Krajowy OZZP